Wer kann mir das bitte übersetzen?

Bitte wer kan da helfen und mir dieses Übersetzen?
Ich würde diese auch gerne bezahlen.

Archiwum Panstwowe w Toruniu we Wloclawku informuje,ze w wyniku przeprowadzonych poszukiwan w aktach:stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Czernnikowo z lat 1765-1855za lata 1756-1808 zachowal sie tylko alfabeyczny spis sporzadzonych aktow):ewangelicko-augsburskiej Ossowka z lat 1858-1863 odszukanno nastepujace akty metrykalne dotyczace rodzin o nazwisku Karling vel Karlik:
1. akt slubu Michaela Karling syna Jana i Krystyn z Ewa Ulbert corka Gotfryda i Elionory.
2. Akt zgonu Michaela Karlinga syna Jana i Krystyny
3.Akt zgonu Ewy Karling z domu Ulbert zony Michala.
4. Akty urodzenia i zgonu Jakuba Karling syna Michala i Ewy.5.Akt urodzenia Michala Karling syna Michala i Ewy.
5,Akt urodzeninia Michala Karling syna Michala i Ewy.
6.Akt urodzenia Anny Karling corki Michala i Ewy.

Panadto w spisie aktow metrykalnych z lat 1756-18008(sumariuszu) parafii Rzymskokatolickiej Czernikowo odnalleziono zapisy dotyczace urodzen:Eufrozyny Karlik corki Jana i Krystyny(1 strona);Ewy Karlik corki Jana i Krystyny(1 strona):Piotra Karlik syna Jana i Kriystyn ( 1 strona).
Odnaleziono rowniez:
1.Akt slubu Adolfa Karling syna Jakuba i Ludwiki z domu Fejg z Elzbieta Lentz corka Jakuba i Anny z domu Gier:

2.Akty urodzenia i zgonu Samuela Karling syna Anny Karling.
3.Akt urodzina Fryderiky Karling syna Anny Karling

Niestety nie udalo nam sie ustalic pokrewinstwa miedzy wspomnianym Adolfem Karling a Michalem.
Archiwum Panstwowe we Wloclawku prosi o wskazanie dokumentow,ktore Pana interesuja i z ktorych nalezy wykonac kserokopie.
W celu otrzymania kserograficznych nalezy uiscic nastepujace oplaty:
z poszzukiania 3 godziny x55,00 zl = 165,00zl
za kserokopie 1 dokumentu lub zapisu z summariusza x 14,00zl

Laczna kwote wynikajaca z wylliczenia prosimy pomniejszyc o uiszczona oplate wstepna (70,00zl) a roznice wpacie na konto archiwum.

MfG Harald Wambach