Übersetzungshilfe Biite

Absender: "Anna Bieniaszewska" <anbien@poczta.neostrada.pl>
Empfänger: "Harald Wambach" <320074507731-0001@T-Online.de>
Szanowny Panie, 841-40/05Archiwum Panstwowe w Toruniu uprzejmie informuje, ze w sprawie aktu malzenstwa w Toruniu z r.1943 Thoms/Lewandowska oraz aktu urodzenia w Toruniu z 1920r. Wladyslawa Lewandowskiego nalezy zwrócic sie do :Urzad Stanu Cywilnego w Toruniuul.Bydgoska 587-100 TorunPoland.W zasobie Archiwum Panstwowego w Toruniu natomiast posiadamy karty meldunkowe mieszkanców Torunia z lat ok. 1866-1930.Poszukiwania genealogiczne sa platne. Zgodnie z cennikiem z dnia 3.03.2005 oplata wstepna wynosi 16.39 Euro.Kwote 16.39 Euro nalezy wplacic na konto :NBP o/o BydgoszczPL 39101010780020461391500000NBPLPLPW.Z powazaniemAnna BieniaszewskaLucyna Pomerenke----- Original Message ----- From: Harald Wambach To: Anna Bieniaszewska Sent: Monday, May 02, 2005 7:31 PMSubject: Re: Thoms/Tuszynska

  "Anna Bieniaszewska" <anbien@poczta.neostrada.pl> schrieb:
  Szanowna Pani Anno Bieniawska.
   Uprzejmie prosze o nastepujace dokumenty:
   akt malzenstwa (zostaly znalezione w Urzedzie Stanu Cywilnrgo w Toroniu) pomiedzy THOMS,Marian Eduard z Ursula Lewandowski 13 lipcal 1943r.Torun,oraz akt urodzenia Lewandowski Ursula Torun , 21 luty 1920r
Karta meldunkowa Lewandowski,Wladislaw & Dybowski Monika / Torun Chcialbym wyslac te dokumenty do Archiwum Panstwowego w Torunio przy ul.Rapackiego.,
z powazaniem
Harald WambachSzanowny Panie, 841-40/05Archiwum Pañstwowe w Toruniu uprzejmie informuje,¿e nie odnaleziono w naszym zasobie metryk urodzenia w USC Toruñ na nazwiska: W³adys³awa Lewandowskiego z 1900r. i Moniki Dybowskiej z 1902r.Z dzisiejszego Urzêdu Stanu Cywilnego w Toruniu mamy informacjê, ¿e poszukiwania aktu ¶lubu z 1919r. w rejestrach USC Toruñ równie¿ nie da³y pozytywnego rezultatu.Informujemy uprzejmie,¿e pe³nomocnik Pana Thomsa- Pani Maria Tuszyñska jest na bie¿±co informowana o efektach naszych poszukiwañ.Z powa¿aniemAnna Bieniaszewska