Ratzeburg 1870-73 Johanna Andersdotter

Liebe Freunde
Anette Spångberg aus Schweden sucht Auskünfte von
Johanna Andersdotter *21. Mai 1849 in Lagmansered Gemeinde
Laut Das schwedisch-norwegische Konsulat in Lübeck kam Sie nach
Lübeck, arbeitslos und arm, - auch ausgeweist. Sie wurde entlastet wegen
Schwangerschaft.

Das Konsulat bezahlte Ihre Reise nach Malmö.
(Quelle: Hon afskickades dit med sista ångbåten "Svanen" den 31 December
1873" Riksarkivet/Kommerskollegium. Skrivelser från konsuler. Lübeck.)

Wer kan helfen? Anette sucht Auskünfte über die Zeit in Ratzebburg 1870-3
Arbeitsgeber. Gemeinde, usw.
Die Kinder von Johanna Andersdotter bekamen der Name Lübecker.

Grüße Gustaf
http://www.g-gruppen.net

Hej! Jag söker efter pigan Johanna Andersdotter som vistades i Tyskland
187(0)-1873. Det jag vet med säkerhet är att hon vistades i Ratzeburg 1873,
men blev utvisad pga av havandeskap. Av en skrivelse från den svensk-norske
konsuln i Lübeck framgår följande: "Enligt medhafd prestattest från Mellby i
Westergötland af den 21 Maj 1870 är Andersdotter född den 11 April 1849 i
Lagmansereds församling. Efter ett uppehåll i Tyskland af tvenne år blef hon
hafvande och utvisad från Ratzeburg, der hon senast haft tjenst. Efter
vandringar för att söka tjenst, men förgäfves, kom hon slutligen alldeles
medellös till Lübeck, instälde sig i Konsulatet med begäran om understöd för
öfverresa till Malmö. Hon afskickades dit med sista ångbåten "Svanen" den 31
nästlidne December" (Källa: Kommerskollegium. Skrivelser från konsuler.
Lübeck.)