Polnischer Brief

Kann mir jemand behilflich sein diesen Brief zu übersetzten?
Fred

ARCHIWUM PA?STWOWE W GDA?SKU
80-958 Gda?sk, ul.Wa?y Piastowskie 5; tel:(058) 3017464; fax (058)
3018366; www.gdansk.ap-gov.pl
Sz. P. W. Fred Rump 26 Warren St. Beverly, NJ 08010 USA
Nasz znak: Data: 843-122/03 2003-10-28

Archiwum Panstwowe w Gdansku przesyla kserokopie:
1- karty meldunkowej na nazwisko Bonin, wykonan? z kartoteki
meldunkowej miasta Elblaga

2- strony z nazwiskiem Bonin z ksiazki adresowej miasta z 1874 r.

W aktach brak natomiast dalszych kart meldunkowych
czlonków rodziny Bonin, mieszkajacych w Elblagu w drugiej polowie
XIX w.

Wsród znajdujacych sie w kartotece meldunkowej osób o nazwisku
Werner odnaleziono:
Marie (Amalie Dorothea Werner) urodzona w Pasleku (niem. Pr.
Holland) oraz Carla Werner, których kserokopie kart meldunkowych
przesylamy. Dalsze poszukiwania tej rodziny nalezy prowadzic w
aktach kosciola ewangelickiego w Pasleku, znajdujacych sie w
Archiwum Panstwowym w Olsztynie (adres: 10-521 Olsztyn, skr.
poczt. 39, ul. Partyzantów 18).

Nie odnaleziono natomiast kart meldunkowych osób o nazwisku
Robiller.

Dalsze poszukiwania nalezy prowadzic w aktach Urzedu Stanu
Cywilnego w Elblaga. W tej sprawie nalezy sie zwrócie bezposrednio
do Archiwum Pa?stwowego w Elbl?gu z siedzib? w Malborku (adres:
82-200 Malbork, skr. poczt. 94, ul. Staro?ci?ska 1), gdzie
przechowywane sa wspomniane akta.

Jednocze?nie informujemy, iz koszt przeprowadzonych poszukiwan i
wykonanych kserokopii zostal pokryty z wniesionej przez Pana oplaty.

RK Z powa?aniem
DYREKTOR
dr Aniela Przywuska
FredRump@earthlink.net
"Professional Digital Photo Restoration"

'Objectivity is the Essence of Intelligence'