Bitte um Übersetzung

Hallo Liste,

wieder mal möchte jemanden, der polnisch kann, bitten mir etwas zu übersetzen.

Postanowienie

Na podstawie ar. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr. 98, poz. 1071, z pozniejszymi zmianami)

postanawiam

przekazac - zgodnie z wlasciwoscia - do Archiwum Panstwowego w Poznaniu wniosek Maximiliana Riedel z dnia 21.06.br. w sprawie wydobycia kserokopii aktu urodzenia Hieronymus Wenzel Brauer, ur. 28.09.1880 roku w Poznaniu.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 28.1 Rosporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26.10.1998r. (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z pozniejszymi zmianami) w sprawie szczegolowych zasad sporzadzania aktow stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiag stanu cywilnego przekazuja wlasciwym archiwom panstwowym ksiegi stanu cywilnego po uplywie 100 lat.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia sluzy zazalenie do Wojedowy Wielkopolskiego w Poznaniu, za moim posrednictwem, w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

Vielen Dank im Voraus,
Maximilian Riedel

PS: Irgendwie machen mir diese vielen Gesetzeszitate Angst und der letzte Satz scheint irgendeine Frist zu sein.

Hallo Maximilian!

Hi Timo,

danke f�r den Tipp.
Mein Englisch ist ganz gut, aber leider kann der �bersetzer genauso wenig polnische Grammatik wie ich.
Also ich warte noch auf jemanden, der polnisch kann und mir hilft.

MfG,
Maximilian